top of page
  • Doradztwo zawodowe

  • Wznów przygotowanie

  • Laboratoria komputerowe

  • Oferty pracy

  • Szkolenie zawodowe

  • Biblioteka wideo

  • Telefony/Faks w poszukiwaniu pracy

  • Eksploracja kariery przez Career Zone® i Choices®

  • Czy potrzebujesz pomocy w problemach osobistych, rodzinnych, zdrowotnych, mieszkaniowych, nadużywania substancji lub nie tylko? Znajdziesz pomocne dłonie na  Baza danych zasobów społeczności Long Island

Dostępna pomoc

Holding Hands
unnamed (2).png

Mediacja to bardzo skuteczny proces rozwiązywania problemów związanych z edukacją specjalną. W latach 2014-2015 spośród tych spraw, które trafiły na sesję mediacyjną w stanie Nowy Jork, 88 procent zakończyło się porozumieniem między rodzicami a okręgami szkolnymi.

image (36).png
bottom of page